THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

Tên file: saoy-88-kh-ubnd.pdf
Tải về
Tên file: signed-signed-cv-tham-dinh-ke-hoach-tuyen-dung-giao-vien-1.pdf
Tải về
Tên file: saoy-512-tb-ubnd-2.pdf
Tải về

tdvc

Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo năm 2023, như sau:

   * Chỉ tiêu:

  • Tổng số 129 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau:

– Tuyển dụng viên chức bố trí giáo viên mầm non, mẫu giáo: 60 chỉ tiêu.

– Tuyển dụng viên chức bố trí giáo viên tiểu học: 33 chỉ tiêu.

– Tuyển dụng viên chức bố trí giáo viên trung học cơ sở: 23 chỉ tiêu.

– Tuyển dụng viên chức bố trí giáo viên trường liên cấp: 03 chỉ tiêu.

– Tuyển dụng viên chức bố trí kế toán cho các trường học: 09 chỉ tiêu.

– Tuyển dụng viên chức bố trí văn thư trường học: 01 chỉ tiêu.

  1. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: 18/9/2023 đến ngày 18/10/2023.

Ghi chú: hồ sơ phát hành miễn phí

  • Hồ sơ gồm có:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định.

– 03 (ba) phong bì thư dán tem sẵn và ghi rõ địa chỉ liên lạc; 03 (ba) ảnh 3×4 có ghi rõ họ và tên ở mặt sau của mỗi tấm ảnh.

Bản sao chụp (bản photo công chứng): Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học, các văn bằng chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu tiêu chuẩn, điều kiện về đào tạo, bồi dưỡng của vị trí việc làm tuyển dụng (nếu bằng và bảng điểm là tiếng nước ngoài thì nộp kèm theo bảng dịch tiếng việt).

+ Hồ sơ bỏ vào túi đựng hồ sơ (ghi số điện thoại liên lạc).

* Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cầu Ngang (Bộ phận Tổ chức-Xây dựng cơ bản, gặp Cô Duy 02943.825.047, trong giờ hành chính).

Tải file đính kèm để xem nội dung thông báo chi tiết