Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
33/KH-PGDĐT27/9/2023Kế hoạch kiểm tra năm học 2023-2024 Tải về
2975/QĐ-UBND30/09/2022UBND huyện Cầu NgangQuyết định số 2975/QĐ-UBND v/v công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Tải về
32/2018/TT-BGDĐT15/02/2019Bộ Giáo dục và Đào tạoThông tư 32/2018/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới Tải về
VB-Demo02/04/2018Phòng Giáo dụcVăn bản mẫu Tải về
Sổ tay hướng dẫn xây dựng và phát triển môi trường ngoại ngữ trong các trường tiểu học Tải về
1147/QĐ-UBNDUBND huyện Quyết định ban hành kế hoạch chuyển đổi số ngành giáo dục huyện Cầu Ngang giai đoạn 2020-2025 , định hướng đến năm2030 Tải về