Quyết định ban hành kế hoạch chuyển đổi số ngành giáo dục huyện Cầu Ngang giai đoạn 2020-2025 , định hướng đến năm2030

Đăng ngày: 2023-05-24 10:54:38
Sửa ngày: 2023-05-24 10:54:38
Người đăng: pgdcaungang

Tên file: saoy-1147-qd-ubnd.pdf
Kích thước: 5.64 MB
Tải về


vào ngày 10/5/2023, Uỷ ban nhân dân huyên Cầu Ngang ra quyết định số 1147/QĐ-UBND  phê duyệt kế hoạch chuyển đổi số ngành giáo dục huyện Cầu Ngang giai đoạn 2020-2025 , định hướng đến năm2030. xem chi tết tại file đính kèm