Quyết định số 2975/QĐ-UBND v/v công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Đăng ngày: 2023-02-28 10:06:43
Sửa ngày: 2023-02-28 10:06:43
Ngày ký: 30/09/2022
Ngày hiệu lực: 30/09/2022
Người đăng: pgdcaungang

Tên file: saoy-2975-qd-ubnd.pdf
Kích thước: 10.60 MB
Tải về


Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện Cầu Ngang  v/v công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (tải file đính kèm để xem nội dung chi tiết )