Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới

Đăng ngày: 2024-01-16 17:02:04
Sửa ngày: 2024-01-16 17:02:04
Ngày ký: 26/12/2018
Ngày hiệu lực: 15/02/2019
Người đăng: pgdcaungang

Tên file: TT-32.2018-CTGDPT.pdf
Kích thước: 1.93 MB
Tải về


Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông