Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024

Huyện Cầu Ngang tổ chức buổi Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 diễn ra tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cầu Ngang vào sáng ngày 30/8/2023, với thành phần tham dự là lãnh đạo UBND và HĐND huyện, các ban ngành huyện, lãnh đạo UBND 15 xã – Thị trấn cùng với Hiệu trưởng 54 trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học , THCS và PT DTNT THCS trên địa bàn huyện nhằm đánh giá kết quả đã đạt được và hạn chế trong năm học 2022-2023 và đề ra nhiệm vụ , giải pháp trong năm học 2023-2024, dưới đây là một số hình ảnh tại buổi Hội nghị:

1 2 3 4 5

Một số hình ảnh Hiệu trưởng các trường chia sẽ những công việc làm được nổi bật của trường và một số việc còn vướng mắc trong năm học 2022-2023 và giải pháp thực hiện trong năm học tiếp theo:

5253

6 7 8

Lãnh đạo BHXH huyện Cầu Ngang - Thông qua Quyết định khen thưởng các trường có thành tích vận động BHYT học sinh trong năm học 2022-2023

Lãnh đạo BHXH huyện Cầu Ngang – Thông qua Quyết định khen thưởng các trường có thành tích vận động BHYT học sinh trong năm học 2022-2023

Đ/C Nguyễn Văn Ngà trao giấy khen cho Hiệu trưởng các trường có thành tích vận động BHYT học sinh trong năm học 2022-2023

Đ/C Nguyễn Văn Ngà trao giấy khen cho Hiệu trưởng các trường có thành tích vận động BHYT học sinh trong năm học 2022-2023

Đ/c: Nguyễn Văn Ngà - Chủ tịch UBND huyện Cầu Ngang - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đ/c: Nguyễn Văn Ngà – Chủ tịch UBND huyện Cầu Ngang – phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đ/c: Lâm Hữu Thuyết - Trưởng Phòng GD-ĐT - Kết luận Hội nghị

Đ/c” Lâm Hữu Thuyết – Trưởng Phòng GD-ĐT – kết luận Hội nghị