Khai mạc Hội thi nghi thức Đội cấp Tiểu học – THCS huyện Cầu Ngang năm học 2022-2023

Vào sáng hôm nay ngày 05/5/2023 tại nhà thi đấu huyện cầu Ngang diễn ra buổi khai mạc Hội thi nghi thức Đội cấp Tiểu học – THCS huyện Cầu Ngang năm học 2022-2023, thực hiện kế hoạch liên tịch giữa Huyện Đoàn và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện với số đội dự thi gồm 16 trường THCS và 22 trường Tiểu học dự thị trong Hội thi năm nay, sau đây là một số lưu ảnh của buổi khai mạc.

z4319368872491_61a521ac97001d36cbce67723392fd86 z4319368847962_ee395eb66f651262ffc5c1d10042734c (1) hsz4319368850384_528a4504fbb5ae73f7f0bba9bc2277f9nt15 nt14 nt13 nt12 nt11 nt10 nt9 ny8 nt7 nt6 nt5 nt4 nt3 nt2 nt1