Thông báo kết quả vòng 1 Đợt tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023

Tên file: TB-KQ-vong-1-xet-tuyen-vien-chuc-nganh-GD-nam-2023.pdf
Tải về

Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Cầu Ngang Thông báo đến tất cả các thí sinh dự xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2023 cụ thể như sau về kết quả vòng 1:

  1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển vòng 2:

+ Có 80 Thi sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2.

+ Có 27 thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển vòng 2.

( xem danh sách trong file đính kèm)

  1. Danh mục tài liệu ôn tập đối với vị trí xét tuyển văn thư và kế toán (xem chi tiết trong file đính kèm.
  2. Nộp lệ phí dự xét tuyển: Từ ngày 16/11/2023 đến 21/11/2023 đối với thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2.
  3. Thời gian và địa điểm dự xét tuyển vòng 2 đối với thí sinh dự tuyển vị trí Văn thư , Kế toán:

+ Thời gian: Buổi sáng 7 giờ 30 phút ngày 28/11/2023 ( thứ ba).

+ Địa điểm: Hội trường A – Phòng Giáo dục và Đào tạo Cầu Ngang.

+ Hình thức bài thi: Viết trên giấy.

  1. Đối với thí sinh xét tuyển vị trí giáo viên: có mặt tại Hội trường A – Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cầu Ngang vào lúc 14 giờ 30 phút (thứ hai) để đăng ký tiết giảng dạy.
  2. Yêu cầu thí sinh khi đến địa điểm dự tuyển vòng 2:

+ Phải mang theo CCCD hoặc chứng minh nhân dân.

+ Phải đến địa điểm thi đúng thời gian quy định của ban tổ chức.

( Vui lòng xem chi tiết nội dung thông báo này ở file đinh kèm )