Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023

Tên file: saoy-40-qd-ubnd-QD-Cong-nhan-kqua.pdf
Tải về
Tên file: thong-bao-cong-nhan-kq-trung-tuyen-2023-01092024120724.pdf
Tải về

thong bao kq trung tuyen 2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cầu Ngang thông báo kết quả kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục huyện Cầu Ngang năm 2023 cụ thể như sau:
1. số thí sinh trúng tuyển là: 54  thí sinh  ( danh sách thí trúng tuyển được được ban hành kèm theo quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của UBND huyện Cầu Ngang – có đính kèm góc trên bài viết).

2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng ( xem chi tiết trong thông báo số 03/TB-HĐTD ngày 09/01/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Cầu Ngang – có đính kèm bên trên)

Dưới đây là danh sách 54 thí sinh trúng tuyển trích từ quyết định số 40/QĐ-UBND:

1 234