THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

Tên file: thong-bao-tuyen-dung-789-tb-ubnd.pdf
Tải về

THONG BAO TUYEN DUNG VIEN CHUC 2021

*Chỉ tiêu:

– Giáo viên Mầm non: 30 chỉ tiêu.

– Giáo viên Tiểu học: 105 chỉ tiêu. Trong đó:

+ Giáo viên Tiểu học: 72 chỉ tiêu

+ Giáo viên Tin học: 10 chỉ tiêu.

+ Giáo viên tiếng Anh: 22 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Ngữ văn Khmer: 01 chỉ tiêu.

  • Giáo viên cấp Trung học cơ sở: 06 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Âm nhạc: 01 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Toán: 01 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Sinh: 01 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Tin học: 01 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Giáo dục công dân: 01 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Ngữ văn Khmer: 01 chỉ tiêu.

– Giáo viên trường liên cấp: 08 chỉ tiêu. Trong đó:

+ Giáo viên Tiểu học: 05 chỉ tiêu

+ Giáo viên tiếng Anh: 02 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Ngữ văn Khmer: 01 chỉ tiêu.

  • Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: 01/10/2021 đến ngày 01/11/2021.
  • Ghi chú: hồ sơ phát hành miễn phí
  • Hồ sơ gồm có:

+ Phiếu đăng ký dự tuyển.

+ Bằng chuyên môn, chứng chỉ Tin học (nếu có), chứng chỉ Ngoại  ngữ (nếu có), giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có), tất cả photo công chứng.

+ Hồ sơ bỏ vào túi đựng hồ sơ (ghi số điện thoại liên lạc).

* Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cầu Ngang (Phòng Tổ chức-Xây dựng cơ bản, gặp Cô Duy, Cô Liễu. SĐT: 0294.06516114, trong giờ hành chính).