THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÒNG 1 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN CẦU NGANG NĂM 2021

Tên file: TB-KQ-vong-1-xet-tuyen-VC-nam-2021-03042022083419.pdf
Tải về

Ngày 19/02/2022 Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Cầu Ngang ra thông báo kết quả vòng 1, cụ thể như sau:

1Danh sách trang1Danh sách trang2trang 3trang 4trang 5trang 6trang 7

( Xem chi tiết file thông báo đính kèm bên trên)