Trên 250 cán bộ quản lý, giáo viên các trường Tiểu học được tập huấn phương pháp dạy kỹ năng sống, phương pháp dạy thủ công

Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu được triển khai các nội dung: Phương pháp dạy – học kỹ năng sống, giáo dục về Biển – Đảo Việt Nam, phương pháp dạy học môn thủ công lớp 1, 2, 3. Để công tác giảng dạy và giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống trong các trường Tiểu học ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn, Tiến sĩ Phan Quốc Việt – Tác giả bộ sách “Thực hành kỹ năng sống”  đã cung cấp những kiến thức cơ bản về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học như: Đặc điểm, tâm sinh lý; xây dựng môi trường học tập thân thiện cho học sinh; các phương pháp dạy học tích cực ở bậc Tiểu học và kỹ năng thực hành kỹ năng sống cho học sinh; nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập; phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục của giáo viên… Ngoài các kiến thức về cơ chế hành vi con người, đại biểu còn được trang bị đầy đủ kỹ năng giảng dạy hiệu quả nhằm truyền đạt hiệu quả nhất mà mục tiêu lớp học đề ra.
Cũng tại đây, Công ty Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam đã giới thiệu các bộ sách về Biển, Đảo Việt Nam, gồm 03 bộ sách: Giáo dục về biển, đảo Việt Nam; kể chuyện biển đảo Việt Nam; những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa –Trường Sa. Đây là bộ sách vừa mang yếu tố khoa học vừa mang yếu tố giáo dục, giúp giáo viên, học sinh tìm hiểu và nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Về dạy học môn thủ công lớp 1, 2, 3, các đồng chí Hiệu trưởng và giáo viên được nghe giới thiệu về phương pháp dạy  học môn thủ  công lớp 1, 2, 3 thông qua bộ sách thủ công của Nhà xuất bản Giáo dục xuất  bản  năm 2015. Bộ sách có nhiều ưu điểm giúp giáo viên dạy học môn thủ công hiệu quả hơn, hỗ trợ các em học sinh có thể tự học, giúp phụ huynh có thể hướng dẫn các em học tại nhà.
Lớp tập huấn góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Sau lớp tập huấn các đồng chí tham dự sẽ về triển khai tập huấn lại cho cán bộ, giáo viên để thực hiện trong năm học 2016-2017.