Tổng kết lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục năm 2017 tổ chức tại huyện cầu Ngang, tỉnh Trà vinh

Được sự chấp thuận của UBND huyện Cầu Ngang, Phòng Giáo dục và Đào tạo Cầu Ngang phối hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên Tỉnh Trà Vinh Liên kết với trường Quản lý Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác viên thanh tra giáo dục tổ chức tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh trong thời gian từ 01/7/2017 đến 12/7/2017 với sự tham gia của 64 cán bộ, giáo viên chủ chốt của ngành giáo dục huyện cầu Ngang 

và lớp học đã tổng kết với kết quả 64/64 người được cấp chứng chỉ và trong đó có 02 người đạt loại xuất sắc và còn lại là loại khá và trung bình.

Xuân Thiện