Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh THCS, THPT

Đăng ngày: 2024-01-16 16:46:19
Sửa ngày: 2024-01-16 16:46:19
Ngày ký: 20/07/2021
Ngày hiệu lực: 05/09/2021
Người đăng: pgdcaungang

Tên file: thong-tu-22-danh-gia-xep-loai-hs-THCS-CT-GDPT2018.pdf
Kích thước: 5.87 MB
Tải về


Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ( chương trình GDPT 2018)