Thông báo UBND tỉnh về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2018

Đăng ngày: 2018-04-20 15:13:55
Sửa ngày: 2018-04-20 15:13:55
Ngày ký: 13/4/2018
Người đăng: pgdcaungang

Tên file: TB-30-UBND.pdf
Kích thước: 1.35 MB
Tải về


Thông báo UBND tỉnh về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2018