Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2023

Đăng ngày: 2023-03-05 18:17:44
Sửa ngày: 2023-03-05 18:17:44
Ngày ký: 28/02/2023
Ngày hiệu lực: 28/02/2023
Người đăng: pgdcaungang

Tên file: signed-signed-kh-phat-trien-kt-xh-2023.pdf
Kích thước: 785.74 KB
Tải về


Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2023