THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN THÍ SINH DỰ TUYỂN TẠI VÒNG 1 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

Tên file: Thong-bao-ket-qua-vong-1-tuyen-dung-giao-vien-nam-2020-cua-huyen-CN.pdf
Tải về

Tính đến ngày 10/12/2020  có tổng 65 hồ sơ đăng ký dự tuyển, Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Cầu Ngang đã tiến hành họp kiểm tra điều kiện dự tuyển của tất cả các thí sinh dự tuyển và có kết quả như sau:

 • có 59  thí sinh đủ điều kiện, tiếp tục dự tuyển vòng 2
 • có 06 thí sinh không đủ điều kiện

Lưu ý các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 có mặt tại Hội trường A Phòng Giáo dục và Đào tạo Cầu Ngang vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 13/01/2021 để đăng ký tiết dạy thực hành.

 

( Xem chi tiết trong thông báo file đính kèm ở trên)

117 thoughts on “THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN THÍ SINH DỰ TUYỂN TẠI VÒNG 1 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

 1. Pingback: sitestats01
 2. Pingback: 1c789.ru
 3. Pingback: cttdu.ru
 4. Pingback: 1703
 5. Pingback: hdserial2023.ru
 6. Pingback: serialhd2023.ru
 7. Pingback: matchonline2022.ru
 8. Pingback: bit.ly/3OEzOZR
 9. Pingback: bit.ly/3gGFqGq
 10. Pingback: vidalista 5
 11. Pingback: bit.ly/3ARFdXA
 12. Pingback: bit.ly/3ig2UT5
 13. Pingback: bit.ly/3GQNK0J
 14. Pingback: video
 15. Pingback: bep5w0Df
 16. Pingback: stromectol drug
 17. Pingback: www
 18. Pingback: icf
 19. Pingback: 24hours-news
 20. Pingback: rusnewsweek
 21. Pingback: uluro-ado
 22. Pingback: irannews.ru
 23. Pingback: klondayk2022
 24. Pingback: site
 25. Pingback: tqmFEB3B
 26. Pingback: madridbet
 27. Pingback: Meritking
 28. Pingback: fuck google
 29. Pingback: Autoapprove List
 30. Pingback: Beverly Bultron
 31. Pingback: mangalib
 32. Pingback: x
 33. Pingback: 9xflix
 34. Pingback: xnxx
 35. Pingback: 123movies
 36. Pingback: fuck google
 37. Pingback: kamagra next day
 38. Pingback: kinokrad
 39. Pingback: batmanapollo
 40. Pingback: vsovezdeisrazu
 41. Pingback: 2023

Đã khóa bình luận