THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN THÍ SINH DỰ TUYỂN TẠI VÒNG 1 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

Tên file: Thong-bao-ket-qua-vong-1-tuyen-dung-giao-vien-nam-2020-cua-huyen-CN.pdf
Tải về

Tính đến ngày 10/12/2020  có tổng 65 hồ sơ đăng ký dự tuyển, Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Cầu Ngang đã tiến hành họp kiểm tra điều kiện dự tuyển của tất cả các thí sinh dự tuyển và có kết quả như sau:

  • có 59  thí sinh đủ điều kiện, tiếp tục dự tuyển vòng 2
  • có 06 thí sinh không đủ điều kiện

Lưu ý các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 có mặt tại Hội trường A Phòng Giáo dục và Đào tạo Cầu Ngang vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 13/01/2021 để đăng ký tiết dạy thực hành.

 

( Xem chi tiết trong thông báo file đính kèm ở trên)

13 thoughts on “THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN THÍ SINH DỰ TUYỂN TẠI VÒNG 1 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

  1. Pingback: deltasone for uti
  2. Pingback: cap plaquenil

Đã khóa bình luận